Doświadczenie i dotychczasowe realizacje

Klientów EnergSys można podzielić dwie podstawowe grupy:

Pierwszą stanowią podmioty gospodarcze, głównie duże firmy typu korporacyjnego, zainteresowane rozwiązaniem konkretnych problemów lub szerszych zadań systemowych. Istotnym elementem prac jest wsparcie w zakresie zidentyfikowania, zrozumienia i opisania sytuacji problemowych, z uwzględnieniem wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań i ich dekompozycji na prostsze zadania, relatywnie łatwe do rozwiązania. Prace w tym zakresie koncentrują się wokół zagadnień restrukturyzacji (business re-engineering), planowania strategicznego, zwiększania efektywności pracy i przewagi konkurencyjnej, wdrażania metod i środków informatyki oraz czynnego zarządzania projektami systemowymi w warunkach dużego ryzyka. Za reprezentatywne w tej grupie klientów można uznać firmy:

 • PTK CENTERTEL S.A.
 • RWE STOEN S.A
 • SPEC S.A
 • Electricité de France
 • IZCH Soda Mątwy S.A.
 • JZS Janikosoda S.A.
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • Polskie Linie Lotnicze „LOT" S.A.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • PPUP Poczta Polska
 • Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń" S.A.
 • System Gazociągów Tranzytowych EuroPolGaz S.A.
 • Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Telefonia Dialog S.A.
 • Inter Cars S.A.

Druga grupa to krajowe, rządowe lub pararządowe oraz międzynarodowe organizacje, zainteresowane głównie stosunkowo szerokimi studiami o charakterze analityczno-prognostycznym. W tym obszarze EnergSys współpracuje z wieloma instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i inne podmioty centralnej administracji rządowej;
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Agencja Rynku Energii, Komitet Badań Naukowych oraz inne podmioty pararządowe;
 • Bank Światowy, Komisja Europejska, Bechtel International - US AID Programme, Netherlands Energy Research Foundation (ECN), International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i inne organizacje międzynarodowe;
 • Urząd Miasta Tarnów, Urząd Miasta Tarnobrzeg, Urząd Miasta Wrocław, władze samorządowe różnych szczebli, agendy samorządowe lub organizacje typu NGO.

Dla wymienionych instytucji nasza firma wykonuje analizy, oceny i rekomendacje decyzyjne, jest dostawcą gotowych rozwiązań, jak i metod rozwiązywania poszczególnych klas zadań.
Charakterystycznym miernikiem jakości prac EnergSys jest pozytywna konfrontacja proponowanych rozwiązań, w sensie wykonalności i spójności, z interesami lokalnych grup nacisku, próbującymi realizować własne interesy bez uwzględnienia wymogów i ograniczeń otoczenia systemowego (technicznego, społecznego, finansowego, itp.).

 

 

 

Wypełnij formularz i korzystaj z Risky Project już dziś

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.