Różnorodne metody analizy

W RiskyProject analizy przeprowadzane są na bieżąco i natychmiastowo. Ich wyniki są przedstawione w przejrzystej formie graficznej gotowej do eksportu.

Analizy ilościowe i jakościowe

RiskyProject wykonuje zarówno analizy jakościowe jak i ilościowe. Przy analizie jakościowej ważna jest kategoryzacja ryzyk, ich opis i raportowanie. RiskyProject oferuje w tym zakresie szerokie możliwości - praktycznie do każdej czynności możliwe jest przypisanie słownej notatki.

Natomiast przy analizie ilościowej istotne jest aby jakość wprowadzonych danych liczbowych była wysoka. Każde zadanie, zasób i ryzyko są szczegółowo edytowalne, tak, aby opisać można było nawet najmniej oczywiste pozycje.

Raporty statystyczne, analiza wrażliwości i wykres tornada 

Po przeprowadzeniu symulacji Monte Carlo, można szybko stworzyć raport statystyczny dla wybranych zadań w harmonogramie. W zakładce raportu znajdują się histogramy dla daty zakończenia, daty rozpoczęcia, czasu trwania i wrażliwości w stosunku do czasu zakończenia.

Analiza wrażliwości pokazuje jakie zmienne mogą mieć potencjalnie największy wpływ na główne parametry projektu, czyli bada korelację między nimi. Znajomość tych danych pozwala na precyzyjne i efektywne rozplanowanie swoich działań. Działanie te wykonywane są z zastosowaniem współczynnika korelacji rang Spearmana i dostępne są po wykonaniu symulacji Monte Carlo. Wynik można zobaczyć w widoku wrażliwości w postaci wykresu tornada.

Wykres tornada to przedstawienie graficzne korelacji pomiędzy dwoma parametrami. Nie jest on miarą wpływu ryzyka, a jego relatywnej ważności. Przykładowo, jeżeli w zadaniu jest duża niepewność dotycząca czasu trwania, bądź ryzyko przydzielone do zadania będzie związane z opóźnieniami, korelacja pomiędzy tym zadaniem a czasem trwania projektu będzie znaczna. Wykres tornada przedstawia te dane w możliwie przejrzystej formie.

 

 

 

Wypełnij formularz i korzystaj z Risky Project już dziś

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.