Praca z Risky Project

Działanie z RiskyProject składa się z czterech głównych kroków przedstawionych poniżej. Każdy z tych kroków to kilka czynności, z których każda jest powiązana przynajmniej z jednym widokiem w programie.

Cztery główne kroki w działaniu z RiskyProject to:

  1. Stworzenie podstawowego harmonogramu projektu, który zawiera ryzyka i niepewności

  2. Wykonanie symulacji

  3. Analiza wyników

  4. Śledzenie projektu

W czasie trwania projektu brany jest pod uwagę faktyczny postęp prac i dane są aktualizowane na bieżąco. Cały proces może zostać powtórzony, jeżeli dostępne są nowe informacje dotyczące projektu.

RiskyProject pozwala na porównanie pierwotnego harmonogramu projektu z harmonogramem, w którym pod uwagę wzięte są ryzyka, niepewności i obecny postęp prac

W każdym kroku z cyklu pracy programu wszelkie informacje i wyniki symulacji dostępne są w wielu różnych formatach.

1. Tworzenie podstawowego harmonogramu projektu

W tym kroku, tworzony jest harmonogram projektu wraz z danymi dotyczącymi niewiadomych, zasobów i ryzyk.

Harmonogram projektu. Harmonogramowanie w RiskyProject jest bardzo zbliżone do tradycyjnych metod harmonogramowania, zawartych w wykorzystywanych przez kierowników projektu narzędziach informatycznych i metodologicznych. Harmonogram projektu, oparty na zadaniach, zaprezentowany jest jako wykres Gantta. Kierownik projektu ustala początkowe parametry projektu takie jak: czas trwania, data rozpoczęcia i zakończenia, koszt itd., które są właściwe dla najlepszego możliwego scenariusza. W Risky Project, w celu zarządzania ryzykiem, można użyć harmonogramu stworzonego w Microsoft® Project, Oracle® Primavera lub w innym oprogramowaniu do zarządzania projektami.

Zasoby i koszty. Kierownicy projektu mogą ustalić pracę lub zasoby i przydzielić je do zadań. W RiskyProject występują dwa typy kosztów: koszty stałe, które są powiązane z zadaniami i koszty zmienne, które są powiązane z zasobami. Koszty powiązane z zasobami obliczane są na podstawie stawki, przydzielonych jednostek i długości zadania.

Rejestr ryzyka. Rejestr ryzyka jest zestawem wszystkich ryzyk i kwestii krytycznych w projekcie. Kwestie krytyczne to ryzyka, które już się zmaterializowały, mają więc faktyczny wpływ na projekt. Można łatwo konwertować ryzyka na kwestie krytyczne, a także otwierać je i zamykać. Ryzyka w rejestrze mogą mieć różne właściwości (takie jak właściciel, kontakt, data rozpoznania, data przekształcenia w kwestię krytyczną, lokalizacja itp.) Można ustalać wszelkie właściwości dotyczące dowolnego projektu.

Ryzyka i kwestie krytyczne mogą zostać przydzielone do różnych zadań i zasobów, albo zostać zdefiniowane jako ryzyka ogólne. Przykładowo, można przydzielić ryzyko "Problem budżetowy" do wszystkich zadań, na które może wpłynąć. Każde zadanie związane z ryzykiem ma różne możliwości i wyniki. Na przykład "Problem związany z budżetem" przydzielony do zadania "Opracowanie projektu" będzie miał 30% szans na zmaterializowanie się i rodzajem wyniku będzie Rozpoczęcie zadania od nowa.

Po obliczeniach, rejestr ryzyka pokaże wpływ ryzyka, prawdopodobieństwo wystąpienia i wynik, który jest równy iloczynowi prawdopodobieństwa i wpływu. Rejestr ryzyka może także pokazywać prawdopodobieństwo, obliczony wpływ i wynik po złagodzeniu.

Rejestr ryzyka może być eksportowany i użyty do innych projektów.

Ponadto, w RiskyProject niepewności mogą zostać przedstawione w postaci rozkładu statystycznego.

2. Symulacja i analiza

Teraz można obliczyć projekt. Aby to zrobić, kliknij przycisk Oblicz (mniejsze kalkulacje są wykonywane automatycznie) - wykonana zostanie symulacja Monte Carlo. RiskyProject oferuje wiele narzędzi do analizy wyników.

Podsumowanie projektu. W podsumowaniu projektu prezentowane są dwa typy danych. Na górze można zobaczyć ogólne informacje dotyczące na przykład nazwy projektu, jego opis, imię menedżera itd. Poniżej pokazane są wyniki obliczeń. Podany jest zakres budżetu, czasu trwania, dat zakończenia projektu. 

Interaktywne wykresy pozwalają ocenić szansę na zakończenie projektu w określonym czasie i budżecie, a także prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu i ryzyko anulowania.

Wynikowy wykres Gantta. Wyniki Gantta w klarowny sposób przedstawiają prawdopodobne daty rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania. Pozwalają także zobaczyć obok siebie początkowy i kalkulowany harmonogram projektu, co pozwala na ocenienie jak niewiadome wpływają na poszczególne zadania.

To także okazja, żeby zastanowić się nad tym jak realne jest wykonanie projektu. W zakładce Wyniki Gantta jasno widać jak harmonogram zmienia się z powodu niewiadomych. Pozwala to ocenić na ile wstępne szacunki są uzależnione od ryzyka.

Analiza wrażliwości. Analiza wrażliwości określa jakie zmienne mogą mieć największy wpływ na projekt. Są to:

1. Długość zadania, data rozpoczęcia, prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu, koszty

2. Ryzyka

3. Różnice pomiędzy poprzednikami a następcami.

Można sprawdzić jak te zmienne wpływają na główne wyniki projektu:

1. Budżet całkowity

2. Datę zakończenia projektu

3. Czas trwania

4. Prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu

Karta wrażliwości pokazuje czynniki w porządku malejącym: te zmienne, które mają największy wpływ na projekt, umieszczone są na górze.

Kluczowe zadania. Karta kluczowych zadań pokazuje wyniki analizy wrażliwości na wykresie Gantta. Te niepewne, których zmienny czas trwania ma największy wpływ na projekt pokazane są na czerwono. Poprzez łagodzenie ryzyk związanych z kluczowymi zadaniami, można znacząco zwiększyć szanse projektu na odniesienie sukcesu.

Współczynnik sukcesu. RiskyProject oblicza prawdopodobieństwo sukcesu lub ukończenia dla poszczególnych zadań. Wyniki zaznaczone są na wykresie Gantta różnymi kolorami. Zadania z wysokim współczynnikiem sukcesu pokazane są na zielono, ze średnim na żółto, z niskim - na czerwono. Można anulować zadania, jeżeli zmaterializuje się wynik "anuluj zadanie" lub jeżeli zadanie przekroczyło swój termin wykonania.

3. Śledzenie

Śledzenie projektu jest ważnym krokiem w procesie zarządzania projektem. Kiedy projekt, który ma niepewne jest śledzony, można wprowadzać nowe dane dotyczące wykonywania go i ponownie obliczyć, tak, żeby dane odpowiadały stanowi rzeczywistemu. RiskyProject stosuje unikalne metody matematyczne do obliczania czasu trwania projektu. Ponadto, automatycznie aktualizuje informacje dotyczące szansy na zmaterializowanie się ryzyka. Dla przykładu, jeżeli na początku zadania szansa na zmaterializowanie się ryzyka wynosi 50%, jeżeli zadanie jest skończone w połowie, szansa ta jest mniejsza.

Wyjściowe dane do śledzenia. Można dodać informacje do każdego zadania w postaci procentowego przedstawienia pracy wykonanej w określonym terminie. RiskyProject ponownie oblicza czas trwania i pokazuje zaktualizowane dane na karcie wyniki.

Analiza rezultatów śledzenia. Po wprowadzeniu danych do śledzenia, można przekalkulować harmonogram projektu. Program aplikuje wtedy nowe dane, a wyniki można zobaczyć na wykresie Gantta. Bieżący harmonogram także jest pokazany na wykresie, można więc ocenić jak pierwotne założenia różnią się od faktycznych postępów.

 

 

 

Wypełnij formularz i korzystaj z Risky Project już dziś

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.